Lucia 

Ing. Lucia Štrauch
tel: +421 905 449 713
Kontaktovať emailom

O mne,

Anglický jazyk je pre mňa okrem práce aj koníčkom. Vyštudovala som ekonómiu na University of Redlands v Kalifornii a Ekonomickej Univerzite v Bratislave, preto mám bližšie k ekonomickým, obchodným a reklamným textom či tlmočeniu. Pracovala som niekoľko rokov na marketingovom oddelení, oddelení pre vzťahy s verejnosťou a oddelení predaja nadnárodných spoločností Philip Morris, SABMiller a Marcus Evans. Následne som sa začala plne venovať práci, ktorá ma napĺňa najviac – prekladaniu a tlmočeniu. Zložila som odbornú štátnu skúšku z prekladateľstva v anglickom jazyku a odbornú skúšku z úradného prekladateľstva a tlmočníctva. Som zapísaná v zozname súdnych prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti SR.


Súdne overené preklady

  • vysokoškolské diplomy
  • maturitné vysvedčenia
  • rodné listy, prisťahovalecké doklady
  • sobášne listy
  • lekárske správy
  • technické preukazy automobilov
  • žiadosti o adopciu – sprievodné dokumenty

Preklady odborných textov

  • marketingové materiály
  • stavebné projektové plány
  • zmluvy
  • účtovné závierky
  • elektronická pošta
  • pozvánky
  • oznámenia

Tlmočenie

  • konzekutívne i simultánne
  • obchodné rokovania, súdne i bežné
  • telefonické rozhovory
  • školenia, semináre, konferencie
  • sobáše, rozvody, výživné, adopcie
  • úprava rodičovských práv
  • valné zhromaždenia, komerčné súdne spory
All rights reserved - Copyright © Lucia Štrauch.